Nyelvvizsgázóknak


Az angol nyelvet tanulók 95% -át az angol nyelvvizsga megszerzése motiválja. A sikeres felvételi és a diploma elengedhetetlen feltétele a közép – felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. A WEBSHOOL partnerintézménye a MySchool  angol nyelviskola, ahol az államilag elismert népszerű CORVINUS nyelvvizsgát lehet letenni Budapesten és Szolnokon. Ezért elsősorban erre a tipusú nyelvvizsgára készítünk fel. A nyelvvizsga felkészítő ONLINE leckéket és Skype órát is a Corvinus nyelvvizsgát jól ismerő vizsgáztató tanárok tartják. Ezeken az órákon és Online leckéken az írásbeli –szóbeli nyelvvizsga követelményeire épülő feladatok begyakorlásával szerezhettek rutint a nyelvvizsgára.

A CORVINUS nyelvvizsga

Államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga. A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA letétele során vizsgázóink a mindennapi életben gyakran előforduló helyzetekhez és sokszor használt (írott, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni a felkészülésük során megszerzett nyelvtudásukat.

Az EGYNYELVŰ vizsga során minden feladat megoldása idegen nyelven történik. A KÉTNYELVŰ vizsga annyiban különbözik az egynyelvűtől, hogy eggyel több feladatot tartalmaz. Ez a feladat (szöveg-összefoglalás, vagy fordítás szótár segítségével) a magyar és idegen nyelv közti közvetítőkészséget méri.

Vizsgafeladatok:

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS: Minden szinten három hanganyag hangzik el, melyek közül az egyik párbeszéd. Az egyes felvételeket egymás után kétszer lehet meghallgatni, és minden elhangzás után elegendő idő áll rendelkezésre a válaszok beírására. A kérdések mindig az elhangzás sorrendjét követik.

BESZÉDKÉSZSÉG: A szóbeli vizsgabizottság két tagból áll. A vizsgázó a szóbeli vizsgán a vizsgáztatókkal folytat beszélgetést, akik – szükség esetén – segítő kérdéseikkel, közbevetéseikkel tovább tudják gördíteni a beszélgetés fonalát.    

NYELVISMERET: A nyelvismereti feladatokra sokkal célirányosabban lehet gyakorolni/felkészülni, mint akár az olvasott szövegértés tesztre. Így a sikeres felkészülés nagymértékben könnyebbé, biztosabbá válik. A nyelvismereti tesztnek NEM célja a nyelvtani ismeretek részletes számonkérése, ezért itt nincs minimálisan elérendő pontszám.

OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS (szótár használható): A más vizsgákon megszokott számú és típusú kérdésekhez a teszt három különböző szöveget tartalmaz, így növeli a vizsgázó esélyét a sikeres teljesítésre, hiszen ha véletlenül az egyik szöveg „nem megy jól”, még mindig ott van a másik kettő, melyeken önmagukban is elérhető a sikerességhez szükséges pontszám.

ÍRÁSKÉSZSÉG (szótár használható): Mindössze két levél/email (B1 és B2), illetve érvelő fogalmazás (C1) írása a feladat – megadott szempontok segítségével.


A KÉTNYELVŰ vizsga eggyel több feladatot tartalmaz, mint az egynyelvű:

KÖZVETÍTÉS (szótár használható): Az egyetlen feladat, melyben szöveget kell összefoglalni (B1: idegen nyelvről magyarra; C1: magyarról idegen nyelvre), vagy fordítani (B2: idegen nyelvről magyarra).


A vizsga hivatalos honlapja: http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/